Öngösterim Görseli
Number

Paper Title

Author(s)
1.       Çalışanların Kurumsal Kültür ve Değişime Karşı Tutum Algılarının İş Performansı ile İlişkisinin Havacılık Sektöründe Örgütsel Düzeyde Araştırılması

 

Abdullah TÜRK

Ülkü UZUNÇARŞILI

2.       Havacılık Sektörü Çalışanlarının Mesleki Aidiyetlerine İlişkin Değerlendirme: Konya Havalimanı Örneği Zeynep ERGEN IŞIKLAR

Nilüfer CANÖZ

Ahmet ERTEK

3.       Havacılık Bölümlerinde Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Ahmet Turan ÖZTÜRK

Murat UĞUR

4.       Yönetim Kurulunda Bir İngiliz: Gayrı Millîleştirme ile Yeniden Millîleştirme Arasında British Overseas Airways Corporation’ın Türk Hava Yolları Ortaklığı (1957-1977)

 

Akansel YALÇINKAYA
5.       Kadın Çalışanlarda Cam Tavan Algısının Örgütsel Sinizm Açısından Etkisi: Ankara Esenboğa Havalimanı Örneği Alper Bahadır DALMIŞ

Handan KARAKÜLAH

Halil Hazar EMEKSİZ

H. Bahar AŞCI

6.       Havacılık İşletmeciliğine Yönelik Güncel Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Konuları ile İlgili Olarak 2015 -2019 Yılları Arasında Yazılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

 

Altan AYAN
7.       The Role of Air Power in Humanitarian Operations and Humanitarian Aid Logistics Aslı Emine ERTUĞRUL

Sertif DEMİR

8.       Türkiye’deki Havaalanı Web Sitelerinin İçerik Analizi

 

Behiye BEĞENDİK
9.       An Analysis of Critical Factors Affecting Night Flight Training Using DEMATEL

 

Bilal KILIÇ
10.    Havayolu Şirketlerinde Maliyet Kırılımına Yönelik Etkinlik ve Duyarlılık Analizi

 

Bülent YILMAZ
11.    Havayolu Taşımacılığında Finansal Raporlamaya Genel Bakış

 

Can ÖZTÜRK
12.    Türkiye’de İşsiz Pilotlar Nasıl Geri Kazanılır?

 

Cengiz Mesut BÜKEÇ
13.    Şehirlerarası Ulaşımda Hava Ulaşımı Tercihinde Fiyat ve Prestijin Etkisi: Bir Alan Çalışması İzay REYHANOĞLU

Dilaver TENGİLİMOĞLU

 

 

14.    Emniyet Kültürü Modelleri Üzerine Bir İnceleme Çalışması

 

Ersin AKTAŞ
15.    Havacılık Sektöründe Kadın İşgücünün Analizi: Pilotaj Bölümleri ve Uçuş Okulları Örneği Esra CİVELEK

Özkan YAVUZYILMAZ

 

16.    Havacılık Sektörünün Gelişiminde Kümelenme Yaklaşımı ve Stratejik İşbirliği Anlaşmalarının Etkisi Filiz HASGÜL

Suat BEGEÇ

 

17.    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Eğitimi İçin Yetkinlik Bazlı Eğitim Modeli: Kabin Memuru 4.0

 

Gülbeniz AKDUMAN
18.    Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA): Bir Yer Hizmetleri İşletmesi Uygulaması Güzide KARAKUŞ

Kübra Ecem ALTIN

Sümer GÜNER

19.    Sivil Havacılık Alanında Yapılacak Eğitim Yatırımlarının Uzun Dönemde Fayda/Maliyet Projeksiyonu İnan ERYILMAZ

Şener ODABAŞOĞLU

20.    Feature Selection of Maintenance Data and Failure Prediction With Artificial Neural Network Kadir ÇELİKMIH

Harun Uğuz

21.    The Impact of Crew Resource Management on Reducing the Accidents in Civil Aviation Kağan Cenk MIZRAK

Filiz MIZRAK

 

22.    Ulusal Hava Araçları Bakım Yönetimi Enstitüsü Kurulması Projesinin Kavramsal Tasarım Evresi Hakkında Mehmet ATEŞ

MURAT DÜZGÜN

Rıza Haluk KUL

23.    Airline Weight Reduction to Minimize Direct Operating Cost

 

Muhaned GİLANİ

D. Sinan KÖRPE

24.    Havacılık İşletmelerinde Döviz Kuru Riskinden Korunma Amaçlı Türev İşlemleri

 

Murat ATİK
25.    Havayolu Sektöründe Jet Yakıt Riskine Karşı Korunma (Hedging) Yöntemleri: Türkiye ve Dünyadaki Uygulamalar

 

Murat ATİK

Yaşar KÖSE

26.    İngilizcenin Sivil Havacılıktaki Önemi ve İlgili Eğitim Standartları Üzerine Bir Araştırma: Havacılık Yönetimi Vaka Çalışması Murat DÜZGÜN

Zuhal AYDIN

 

27.    İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Sağlama ve Seçme: Kabin Hizmetleri Personeli Örneği R. Dilek KOÇAK

Z. Benan BÖKE

28.    Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Hava Aracı Bakım Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma

 

R. Dilek KOÇAK

Osman DAĞCI

29.    Soft Skills Needed for Aerospace Industry: SKY 4.0 Erasmus + Project

 

Rustem Baris YESILAY

Zeynep UCOK ZOR

30.    Marka Havayolları Marka İkramlar: Gastronomik Coğrafi İşaretli Ürünlerin Havayolları İkram Hizmetlerinde Kullanımı

 

Salih Zeki ŞAHİN
31.    A Study on Cabin Crew Organizational Commitment in the Context of Demographic Factors Savaş MUTLU

Z.Benan BÖKE

32.    Comparison of Turkish Airlines and Aeroflot: Advantages and Disadvantages Alexander EREMİCHEV

Mehmet Nesip ÖĞÜN

Seran BEYAR

33.    Havacılık Çalışanlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılıklarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Serdar BAL

Esin SADIKOĞLU

 

34.    Havayolu İş Modeli Yenilikleri ve Şirket Değerine Etkileri Ünal BATTAL

Levent POLAT

 

35.    Drones Can Enhance Safety in Aviation Management by means of Providing Faster Emergency Care: Review of the Literature.

 

Yahya Ayhan ACAR
36.    Havayolu Çalışanlarının Kişisel Başarı Düzeylerinin Yaşam Doyumlarına Etkisi

 

Altan AYAN